Burgerjaarverslag

  • opdrachtgever: Gemeente Medemblik
  • media: print, web

Case:

Om het Burgerjaarverslag toegankelijker te maken voor de burgers, vroeg Gemeente Medemblik mij om een format te ontwikkelen dat de kernboodschap makkelijk inzichtelijk maakt. Het college van B&W wilde bovendien een persoonlijke boodschap toevoegen.

> toon Aanpak

Aanpak:

In het voortraject hebben we in kaart gebracht welke kerncijfers in beeld moesten worden gebracht. Dit zijn de onderwerpen waar ik infographics van heb gemaakt. We hebben de collegeleden de mogelijkheid gegeven om een snelle inleiding te op de pagina te plaatsen, met een weblink naar hun uitgebreide verhaal op de website. Alles is bij elkaar verpakt in tabloid spread. 

< verberg Aanpak

Resultaat:

Infographics en persoonlijke verhalen zijn samengebracht in een dubbele krantenpagina, huis aan huis verspreid in de hele gemeente. De infographics zijn bovendien apart inzetbaar in print, op de website en in social media.